Svatební obřad

Svatební obřad, tedy oficiální část svatebního dne, je nejdůležitějším momentem vaší svatby. Prvním krokem je rozhodnutí, zda chcete mít obřad civilní nebo církevní. Na toto rozhodnutí pak navazují další svatební plány.

Vyřízení formalit na matrice a rezervace termínu svatby je nezbytný formální úkon, bez kterého se váš obřad neuskuteční. Nabízíme vám konzultaci, rady a pomoc se zajištěním vašeho svatebního obřadu.

Doporučení: Berete-li si cizince/cizinku, informujte se s dostatečným předstihem, jaké formality je potřeba na matrice předložit. Mohlo by vás překvapit, jak náročné to může být.