Obchodní podmínky

Postup pro objednávku:

  • Vyplnění dotazníku osobně, mailem nebo telefonicky – 1. osobní setkání, konzultace přání a možností, první informace o cenách.

  • V případě spolupráce – doladění smluvních náležitostí a složení rezervace.

  • Rezervační poplatek slouží pro rezervaci mobiliáře, personálních kapacit a dodavatelů naší agentury. V případě storna objednávky bude vyúčtována celková či adekvátní část do té doby vykonaných prací a služeb.

  • V případě zpracování dalších informací, popř. dalších schůzek zpoplatňujeme naše služby hodinovou sazbou ve výši 290Kč/hod. Pokud poté dojde k podepsání smlouvy, odečítají se tyto již zaplacené hodiny z celkové ceny organizace svatby.